GENÇ VE ERGEN KATILIMI

Suriyeli Çocukların ve Gençlerin Güçlendirilmesi Çalışma Planı

       GAP İdaresi Başkanlığı, UNICEF işbirliği ve Türkiye Kalkınma Vakfı’nın kolaylaştırıcılığı  ile  2016 yılından bu yana “Suriyeli Çocukların ve Gençlerin Güçlendirilmesi Çalışma Planı” uygulanmaktadır. Planın genel hedefi, Türk ve Suriyeli çocukların ve gençlerin uyum içinde yaşayacakları alanlar oluşturulmasına katkı sağlamak, toplumdaki mevcut risk ve kaynaklarla ilgili çocuk ve gençlerin farkındalığını arttırmak ve olası sorunları en aza indirgeyerek sosyal uyum sürecini kolaylaştırmaktır. Plan kapsamında yapılan çalışmaların sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla GAP İdaresi Başkanlığı bünyesinde Türk ve Suriyeli gençlerden oluşan yerel gönüllü eğitmenler yetiştirilmiştir. 

Yerel eğitmenler aracılığıyla Sosyal Uyum eğitimleri yapılmıştır. Eğitimler kapsamında Kültürler Arası Çatışma, Kimlik ve Kültür, Ön Yargı, Ayrımcılık, Hoşgörü, Mülteci, Mülteci ve Sığınmacı Farkı, Şartlı Mülteci, İkincil Koruma, Sosyal Uyum, İnsan Hakları, İletişim, Çatışma ve Çocuk Hakları konuları işlenmiş ve bu yolla 201.785 çocuk ve gence ulaşılmıştır.

WE ARE SERIOUS PEOPLE

Farkındalık

WE ARE PASSIONATE

Etkileşim

WE ARE DETERMINED

Sosyal Uyum

Eğitim ve Etkinlik Görsellerimiz İçin

Tıklayınız

GALERİ
0
YIL
0+
GÖNÜLLÜ EKİBİ
0
UYGULAMA İLİ
0k
TOPLAM FAYDALANICI