GAP GENÇLİK PLATFORMU

Bölgesel Gençlik Katılımı Çalıştayı & Gönüllü Yaklaşımı Belgesi ve GAP Genç Fikir

Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin katılımıyla sosyal uyum alanında edinilen tecrübelerin paylaşılması amacıyla Nisan 2019’da Gaziantep’te “Sosyal Uyum Deneyim Paylaşımı” buluşması gerçekleştirilmiştir. Buluşmaya yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar katılım sağlamıştır. Buluşmada, Güneydoğu Anadolu Bölgesinden gençler ile Suriyeli gençlerin karar alma mekanizmalarına katılımını sağlayacak bir yapı oluşturulması kararı çıkmıştır. Bunu takiben, GAP Bölgesinde yaşayan Türk ve Suriyeli gençlerin sorunlarını tespit etmek amacıyla mevcut durum tespiti yapılmış ve bu çalışmaya dayalı “Sosyal Uyum Gençlik Raporu” hazırlanmıştır.

WE ARE SERIOUS PEOPLE

Eğitim

WE ARE PASSIONATE

Barınma

WE ARE DETERMINED

Sağlık

BÖLGESEL GENÇLİK ÇALIŞTAYI RAPORU

Bölgesel Gençl k Katılımı Çalıştayı, Un cef, Türk ye Kalkınma Vakfı ve GAP İdares Başkanlığı ş b rl ğ yle, bölgede gerçekleşen sosyal uyum çalışmaları sonucunda gel şen gençl k gücünün, b r gençl k katılım mekan zmasına dönüştürülmes ç n planlanmış ve b r buçuk gün süren b r çalıştaydır.
Farklı kurum ve kuruluşlardan gelen toplam 54 s v l toplum çalışanı genc n b r araya gelmes yle yen kurulacak platformun tüm detaylarının konuşulması amacıyla planlanmıştır.

GAP GÖNÜLLÜ YAKLAŞIMI BELGESİ

Gönüllü Politika Belgesi Geliştirme çalışması bir süreç olarak yürütülmektedir.

Süreç 3 adımdan oluşmaktadır.

  1. GAP gönüllü Yaklaşımı Belgesi Hazırlama Çalıştayı yapılarak bölgedeki gönüllü olan kişilerle bir çalıştay düzenlenecek ve görüşlerinin alınması
  2. Anket çalışması ile bölgedeki gönüllü ya da gönüllü olmayan kişilerle bir çalışma düzenlenmesi, bu çalışma ile gönüllü olma/olmama nedenleri öğrenilerek belge içerisinde yer verilmesi
  3. Odak grup çalışması ile, öncesinde yapılan 2 çalışma derlenerek taslak olarak oluşturulan belge odak grup çalışmasının fikirleri alınarak belge tamamlanacaktır.

GAP GENÇ FİKİR

• ” Genç Fikir” programını katılımcı ve kapsayıcı bir paydaş çalışmasıyla şekillendirmek, girişimcilik alanında yapılacak faaliyetlere altlık oluşturması için çalışma rehberi oluşturmak

• Gençler için girişimcilik ekosistemindeki yenilikler hakkında bilgi edinmelerini sağlamak

• Genç girişimcileri destekleyecek işbirlikleri oluşturmak.

• Genç Fikir için yaratıcı ve genç dostu yaklaşım ve yöntemler geliştirmek.

• Girişimcilik ekosistemi ve gençleri destekleyecek kapsamlı girişimcilik programlarının oluşturulması

GAP Genç Fikir tanıtım dosyası için tıklayınız

Bölgesel Gençlik Çalıştayı Raporu Temel Başlıklar

Gençlik Platformu Etkinliklerine Ait Görsellere Ulaşmak İçin

Tıklayınız

GALERİ

PROJE VERİLERİMİZ

0
Years
0+
Team Members
0
Countries
0k
Satisfied Customers

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Bölgesel Gençlik Çalıştayı Raporu

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Gençlik Platformu İnografik