Haberler&Duyurular

Proje Bileşenleri

GAP Genç Portal Hakkında

Gençlerin bölgede kalkınma faaliyetlerine katkıda bulunmasını sağlamak amacıyla sosyalleşmelerini ve güçlenmelerini hedef alan etkinlikler ve faaliyetler düzenlemekteyiz. Onları her alanda desteklemeye çalışmaktayız.

Çocukların kendilerini, sosyal çevrelerini ve içinde bulundukları toplumu daha yakından tanıyabilmesi; öz farkındalıklarının geliştirilmesi, zorlu yaşam olaylarını fark etme ve bunlarla baş etme kapasitelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır, uygulanmaktadır.

Yerel eğitmenler aracılığıyla Sosyal Uyum eğitimleri yapılmıştır. Eğitimler kapsamında Kültürler Arası Çatışma, Kimlik ve Kültür, Ön Yargı, Ayrımcılık, Hoşgörü, Mülteci, Mülteci ve Sığınmacı Farkı, Şartlı Mülteci, İkincil Koruma, Sosyal Uyum, İnsan Hakları, İletişim, Çatışma ve Çocuk Hakları konuları işlenmiş ve bu yolla 201.785 çocuk ve gence ulaşılmıştır.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve UNICEF işbirliği; Türkiye Kalkınma Vakfı kolaylaştırıcılığında yürütülen “Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Suriyeli ve Türk Çocuk ve Ergenler İçin Koruma, Sosyal Uyum ve Güçlendirmeye Destek Projesi” uygulanmaktadır.

KURUMSAL

Güneydoğu Anadolu Bölgesi‘nde sürdürülebilir ve adil kalkınma anlayışı ile yaşam kalitesini yükseltmek için kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlayarak planlar yapmak, izlemek ve koordinasyonu sağlamak, insana ve çevreye duyarlı, yenilikçi model projeler uygulamaktır.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi‘nde sürdürülebilir ve adil kalkınma anlayışı ile yaşam kalitesini yükseltmek için kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlayarak planlar yapmak, izlemek ve koordinasyonu sağlamak, insana ve çevreye duyarlı, yenilikçi model projeler uygulamaktır.

VLOG Faaliyeti

Genç ve ergenlerin ilgi alanları ve becerilerinin desteklenmesi için çevirimiçi olarak tematik konularda vlog/blog oluşturma ve bununla ilgili eğitim faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Tema Eğitime katılan gençlerle bir hayal atölyesi gerçekleştirilmiş ve temalar belirlenmiştir.

• Çevre Dostu, Geri Dönüşüm

• Dijital Dünyada Gençler

• Hayal Atölyesi

• Kültür-Sanat- Spor-Tarihi mekanlar

• Sessiz Vlog

Videoların Devamı için tıklayınız…

2020 YILI PROJE VERİLERİ

0
YIL
0+
Proje Çalışanları ve Gönüllüler
0
Proje Uygulama İli
0k
Toplam Faydalanıcı Sayısı